SAP

Sap

SAP (Systems, Applications & Products in data Processing) is een Duitse softwareontwikkelaar die een zeer compleet PGI aanbiedt, dat in verschillende versies wordt aangeboden volgens twee criteria: het totaalaantal werknemers van het bedrijf en de sector waarin het actief is.

Kortom, het programma heeft een vrij ruim toepassingsgebied, dat varieert van grote accounts en multinationals tot kleine en middelgrote ondernemingen, en heeft betrekking op 3 belangrijke beheergebieden: boekhoudkundig beheer, logistiek en human resources. SAP wordt met name erkend voor zijn vermogen om de verschillende diensten en afdelingen van het bedrijf op elkaar af te stemmen om de prestaties en de productiviteit te verbeteren.

De SAP-software is volledig compatibel met Mooncard. Mooncard kan geïntegreerd worden in boekhoudprogramma's zonder specifieke ontwikkeling: het doorsturen van vooringevulde boekhoudkundige gegevens gebeurt automatisch!* Wat betekent ERP? In het Frans bekend als PGI: een geïntegreerd beheersoftware-pakket. Een ERP (Entreprise Resource Planning) is een programma dat verschillende modules met elkaar in contact brengt om de verschillende functies / afdelingen van het bedrijf met elkaar te laten communiceren. Deze software wordt rechtstreeks geïntegreerd in het informatiesysteem van het bedrijf om handige en bedrijfsrelevante gegevens te verzamelen. Zo overlappen de acties van de medewerkers van alle afdelingen van het bedrijf elkaar om informatie te verschaffen die in real time voor iedereen toegankelijk is.