Exact

Exact Online is een 100% cloud-based ERP. De belangrijkste functies zijn de uitgave en het beheer van offertes en facturen: aanpassing, programmering van herinneringen, enz.

Meer informatie

De ERP-software van Exact Online is volledig compatibel met Mooncard. Het is een ERP die niet hoeft te worden bijgewerkt of aangepast omdat het volledig op een cloud ontwikkeld is. De belangrijkste functies zijn het bewerken en beheren van prijsopgaven en facturen: personalisering, programmering van herinneringen, enz. Via een dashboard en een analytische boekhouding kan het bedrijf haar cashflow en rendement in real time volgen. Alle actoren van het ecosysteem van het bedrijf kunnen onderling samenwerken door hun taken te beheren en online bijlages te delen.

Deze software krijgt zonder specifieke ontwikkeling de vooringevulde boekhoudkundige informatie binnen die Mooncard automatisch doorstuurt.* De bedrijven bundelen een stroom van informatie en gegevens die zij moeten verwerken om ze leesbaar en bruikbaar te maken. Daarom integreren ze in hun intern informatiesysteem een zogenaamde ERP (Enterprise Resource Planning), ook bekend als PGI (geïntegreerd beheersoftware-pakket) in het Frans. Het is een software die alle informatie van elke dienst of afdeling van de onderneming samenbrengt en dus een gemeenschappelijke databank aanmaakt. Het ERP zet die gegevensstroom om in nuttige informatie die het in real time aan alle diensten van het bedrijf verstrekt. Wanneer een actie in een dienst wordt uitgevoerd, wordt deze dus gekoppeld aan de acties van de andere diensten en wordt de algemene informatie bijgewerkt.

SEC - Contact Background-min
photo-1525182008055-f88b95ff7980

Meer informatie nodig?

Ons team is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur om u de Mooncard-oplossing uiteen te zetten en samen met u een offerte op maat uit te werken die beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf.