BTW

Regels omtrent intracommunautaire btw bij een intracommunautaire levering

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Ondernemers in Nederland zijn doorgaans bekend met de regels omtrent de verplichte btw-administratie. Deze regels liggen echter net iets anders voor ondernemers die niet alleen binnen Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen zaken doen. Specifiek wordt hier gekeken naar de relevante btw-regels als er sprake is van intracommunautaire leveringen. In dit artikel bespreken we waar een ondernemer rekening mee moet houden.

Opsomming

Wat is een intracommunautaire levering?

 

 

Met een intracommunautaire levering wordt een levering van goederen bedoeld aan een afnemer in een andere lidstaat van de EU. Bovendien moeten zowel leverancier als afnemer btw-plichtig zijn.

 

 

Voorwaarden van een intracommunautaire levering

 

 

Er is dus sprake van een intracommunautaire levering als er aan twee voorwaarden wordt voldaan. Dit moet u kunnen aantonen tegenover de Belastingdienst. Om te bewijzen dat uw afnemer zich in een ander EU-land bevindt, kunt u bijvoorbeeld bestelformulieren aantonen. Om aan de tweede voorwaarde te voldoen, namelijk dat uw afnemer btw-plichtig is in het buitenland, moet u het btw-identificatienummer van uw afnemer kunnen laten zien.

 

 

Btw-regels bij een intracommunautaire levering

 

 

Bij een intracommunautaire levering vanuit Nederland aan een afnemer in een ander lidstaat van de EU is de levering belast met 0% btw. Uw afnemer moet de intracommunautaire btw vervolgens aangeven en betalen in het EU-land waar zijn bedrijf is gevestigd.

 

Het is belangrijk dat u bij een intracommunautaire levering op de factuur zowel uw eigen Nederlandse btw-identificatienummer als het buitenlandse identificatienummer van uw afnemer vermeld. Ook noteert u op uw factuur ‘btw verlegd’.

 

Bovendien moet u elk kwartaal een Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) indienen bij de Belastingdienst over de goederen die u in dat kwartaal hebt geleverd aan de afnemer in een ander EU-land. Hierin vermeldt u de btw-identificatienummers van uw EU-afnemers en per afnemer het totaalbedrag van de intracommunautaire leveringen vanuit Nederland in dat kwartaal.

 

 

Uitzonderingen op de regel

 

 

Hoewel deze regeling de btw-aangifte bij leveringen binnen de EU aanzienlijk vereenvoudigd, zitten er nog wel wat haken en ogen aan.

 

 

Fouten bij btw-verlegging

 

 

Als ondernemer blijft u verantwoordelijk voor de btw die u verlegt. U moet dus zeker weten dat uw afnemer hiervoor in aanmerking komt. Controleer daarom altijd goed het btw-identificatienummer en het vestigingsland van uw afnemer.

 

Omgekeerd is het zo dat als u hebt nagelaten om de verleggingsregeling toe te passen, u een foutieve factuur met btw hebt verstuurd. Deze btw moet u vervolgens wel bij de Belastingdienst aangeven en betalen. Als u de ontvanger bent van een factuur met btw waarop de verleggingsregeling had moeten worden toegepast, mag u deze btw ook niet aftrekken als voorbelasting. In deze gevallen kunt u het beste een gecorrigeerde factuur regelen.

 

 

Uitgezonderde particulieren en diensten

 

 

Als uw afnemer in het buitenland een particulier is, brengt u over uw leveringen gewoon de Nederlandse btw in rekening zoals u gewend bent. Hier gaat het dus om een klant die geen btw-identificatienummer heeft.

 

Bovenstaande regels zijn doorgaans altijd van toepassing als er sprake is van leveringen van goederen. Ook bij leveringen van diensten gelden deze regels meestal, maar in dit geval zijn er ook enkele uitzonderingen waar u als ondernemer rekening mee moet houden. De volledige lijst van uitgezonderde diensten kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

 

 

Btw uit het buitenland terugvragen

 

 

Hebt u btw betaald in een ander EU-land over leveringen uit een niet-EU land? Bij de Nederlandse belastingdienst kunt u deze binnen de EU betaalde btw eenvoudig terugvragen.

 

 

Voorwaarden

 

 

Hieraan zijn wel enkele regels verbonden. Dit moet u namelijk doen vòòr 1 oktober ná het jaar waarin u de btw hebt betaald. Ook gelden er minimumbedragen om btw uit het buitenland terug te kunnen vragen.

 

Ten slotte zijn er nog enkele andere voorwaarden van toepassing, namelijk dat uw onderneming in Nederland gevestigd is, dat u geen btw-aangifte doet in het andere EU-land en dat u de geleverde goederen of diensten gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

 

 

Oplossingen van Mooncard

 

 

Zoals altijd geldt ook voor intracommunautaire leveringen dat u uw btw-administratie goed en zorgvuldig moet bijhouden. Mooncard kan u daarbij helpen. Met de betaalkaarten en andere oplossingen van Mooncard wordt uw intracommunautaire btw-aangifte heel eenvoudig.

 

Alle uitgaven worden digitaal opgeslagen en verwerkt, waarbij het btw-deel apart wordt opgeslagen. Dat verkleint de kans op fouten in uw administratie aanzienlijk. Mooncard vult namelijk automatisch alle gegevens in die in uw boekhouding moeten worden vastgelegd.

 

Als u meer wilt weten over hoe Mooncard u kan helpen met uw intracommunautaire btw-verplichtingen, kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch, via e-mail of via webchat bereiken. Ook kunt u via onze website een online demo aanvragen. Tijdens deze demo laten we u alle mogelijkheden van Mooncard zien en leert u hoe onze oplossingen uw bedrijfsvoering kunnen ondersteunen.

Ontdek Mooncard
Vereenvoudig het terugvorderen van btw op uw zakelijke uitgaven
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.