Gras Savoye

Gras  Savoye

Gras Savoye is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van advies, courtage en softwareoplossingen dat zijn klanten risico's helpt om te zetten in groei. Gras Savoye Willis Towers Waston ontwerpt en biedt oplossingen voor risicobeheersing, beheer van sociale voordelen, coaching van talent en optimalisering van kapitaal om instellingen en individuen te beschermen en te helpen.

Dankzij zijn unieke positionering kan dit bedrijf het potentieel van de kruisbestuiving van talent, activa en ideeën identificeren.

Door samen te werken met Gras Savoye kan Mooncard haar klanten een ruimere verzekerings- en bijstandsdekking bieden dan gewoonlijk het geval is bij bedrijfsbetaalkaarten . Dankzij haar samenwerking met Gras Savoye en Allianz heeft Mooncard de Mooncard X kunnen lanceren, met een persoonlijke assistent en zeer gepersonaliseerde en ontwikkelde diensten en verzekeringen.

Samen met Gras Savoye verleent Mooncard u het beste verzekeringsadvies op de markt.