Boekhouding

Wat is werkkapitaal en waarom is het van belang?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Het klinkt misschien goed om veel werkkapitaal te hebben, toch is dat niet helemaal correct. Werkkapitaal is ontzettend belangrijk om uw onderneming soepel te laten draaien en om aan financiële verplichtingen te voldoen. Toch is het niet voor alle ondernemers duidelijk wat het precies is, hoe u het kunt berekenen en waarom u er ook niet te veel van moet hebben. We leggen allemaal het voor u uit.

Opsomming

Wat is werkkapitaal?

 

 

Het werkkapitaal bestaat uit de voorraad van het bedrijf, de debiteuren en liquide middelen. Elk bedrijf heeft werkkapitaal nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Denk hierbij aan:

 • Het betalen van werknemers
 • Voorraad aanvullen
 • Huur betalen
 • Leveranciers betalen

 

In economische termen is het werkkapitaal het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. De vlottende activa bestaan uit de voorraden, debiteuren en liquide middelen, de vlottende passiva bestaan uit crediteuren en overige kortlopende schulden. Deze waarden kunt u onder andere terugvinden in een financiële analyse.

 

 

Bruto werkkapitaal

 

 

Er wordt ook wel van bruto werkkapitaal gesproken wanneer we het hebben over de vlottende activa van een onderneming.

 

 

Netto werkkapitaal

 

 

Het netto werkkapitaal is hetzelfde als het werkkapitaal. Dit is namelijk het kapitaal dat u overhoudt als bedrijf om mee te werken. Dit is dus het bruto werkkapitaal min de crediteuren en de kortlopende schulden die het bedrijf moet betalen.

 

 

Werkkapitaal berekenen

 

 

Om het (netto) werkkapitaal van een onderneming te berekenen voert u de volgende berekening uit:

 

Vlottende activa – vlottende passiva = Netto werkkapitaal

 

 

We geven een voorbeeld voor meer duidelijkheid:

 

 

+ Debiteuren (facturen)

€ 20.000,-

+ Voorraden

€ 30.000,-

+ Saldo bankrekening

€ 10.000,-

= Bruto werkkapitaal (vlottende activa)

€ 60.000,-

   

- Crediteuren (te betalen facturen)

€ 40.000,-

= Netto werkkapitaal 

€ 20.000,-

 

 

Current & quick ratio

 

 

Wanneer we meer inzicht willen in de liquiditeit op korte termijn van een onderneming kan er worden gekeken naar de current ratio en quick ratio. Deze worden doorgaans opgenomen in de financiële analyse van het bedrijf.

 

Om de current ratio te berekenen worden de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. Wanneer hier een ratio hoger dan 1 uitkomt is er sprake van een positief werkkapitaal. Wanneer het ratio lager dan 1 is, wordt er gesproken van een negatief werkkapitaal.

 

Een positief netto werkkapitaal heeft doorgaans de voorkeur. In dit geval wordt een deel van de vlottende activa gefinancierd met het langlopend vermogen. Hierdoor is de kans op voldoende liquiditeit groter. Bij een negatief netto werkkapitaal wordt een deel van de vlottende passiva ingezet om de vaste activa te betalen. Dit kan op langere termijn voor problemen zorgen en een tekort aan liquiditeit opleveren.

 

Bij de berekening van de quick ratio worden de voorraden niet meegerekend. Dit is nuttig, omdat de voorraden van een bedrijf vaak niet op korte termijn kunnen worden omgezet in financiële middelen. Bij een quick ratio tussen 1 en 2 wordt er gesproken van een gezond bedrijf.

 

 

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig?

 

 

Zoals gezegd is een te veel aan werkkapitaal niet wenselijk. Het is van belang om een goede balans te vinden. Een onderneming moet over voldoende werkkapitaal beschikken om aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen en het risico op betalingsproblemen te verkleinen. 

 

Omdat het werkkapitaal ‘vast’ zit in voorraden en debiteuren is het niet wenselijk om een zo groot mogelijk werkkapitaal te hebben. Het geld kan namelijk niet worden gebruikt om te investeren, het staat ook niet op de bank en er wordt dus geen rente over ontvangen. Werkkapitaal kost het bedrijf dus eigenlijk geld.

 

U kunt hierbij denken aan een voorraad die niet snel verkocht wordt. Dit geld kan niet op korte termijn omgezet worden in ‘cash’.

 

 

Het werkkapitaal verbeteren

 

 

Het kan een uitdaging zijn om het werkkapitaal te optimaliseren en een goede balans te vinden tussen te veel en te weinig netto werkkapitaal. Om het werkkapitaal te beïnvloeden moet u kijken naar de debiteuren (openstaande facturen), voorraden en crediteuren (nog te betalen facturen).

 

U wilt dat uw debiteuren zo snel mogelijk betalen, want zo zet u werkkapitaal om in ‘cash’. Hiervoor kunt u het volgende doen:

 • Factureer tijdig
 • Controleer de kredietwaardigheid van nieuwe klanten
 • Optimaliseer het factureringsproces

 

Ook de voorraden zijn van belang als u het werkkapitaal wilt verbeteren, kijk naar het volgende:

 • Optimaliseer de voorraden
 • Werk met verschillende leveranciers

 

Je kunt invloed uitoefenen op je crediteuren door:

 • Goede afspraken met leveranciers 
 • Sneller betalen met korting

 

Als u intern geen mogelijkheid ziet om het werkkapitaal te verhogen, kut u kiezen voor een externe financieringsoplossing. Hierbij kunt u denken aan een financiering van een bank, met een lening, of aan factoring. Bij factoring worden de debiteuren (openstaande facturen) overgedragen aan een factoringsbedrijf. Zij kunnen het openstaande bedrag voorschieten, waardoor u op korte termijn uw werkkapitaal kunt vergroten.

 

 

Optimaliseer de boekhouding en krijg inzicht in het werkkapitaal

 

 

Een accurate boekhouding draagt bij aan meer inzicht in de inkomsten en uitgaven. Maak een financiële analyse en krijg zo een duidelijk inzicht in het werkkapitaal. In de financiële analyse kunt u onder andere het break even point (ROI) vinden, het punt waarom uw bedrijf geen verlies en geen winst maakt. Aan de hand hiervan kunt u bepalen hoe groot je werkkapitaal moet zijn om uw bedrijf financieel gezond te houden.

 

Voorkom problemen met de belastingdienst en laat je financiële analyse controleren door een onafhankelijke partij door middel van een externe audit. Dankzij de oplossing van Mooncard weet u zeker dat u alle kostenbewijzen hebt en kunt tonen bij een eventuele controle van de belastingdienst.

 

Houd voor een gedetailleerde boekhouding alle kostenposten bij met behulp van de oplossing van Mooncard. Ontdek hoe u de boekhouding kunt optimaliseren en vraag een demo aan.

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.