Boekhouding

Alles over het boekjaar

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Een boekjaar is een periode waarin een volledige boekhouding wordt afgerond. Het boekjaar wordt ook wel een fiscaal jaar genoemd. Het boekjaar duurt, zoals de naam al aangeeft, meestal 12 maanden en loopt in de meeste gevallen van 1 januari t/m 31 december, een kalenderjaar. Het wordt afgesloten met een jaarrekening. Deze data zijn echter niet verplicht, als een onderneming besluit op een andere datum te beginnen en te eindigen of de duur van het boekjaar te verkorten of verlengen, wordt er gesproken over een gebroken boekjaar. Waarom zou je afwijken van het kalenderjaar 

Opsomming

Je kunt kiezen voor een openingsbalans, de eindbalans is verplicht

 


Aan het begin van het boekjaar, kan een onderneming een openingsbalans opstellen. Deze is doorgaans gebaseerd op de eindbalans van het vorige boekjaar. De eindbalans is verplicht, de openingsbalans is dat niet. 

 

 

Wat staat er op de (eind)balans?

 


De verplichte balans aan het eind van een boekjaar bevat in twee kolommen, activa (debet) en passiva (credit) van de onderneming: aan de ene kant de bezittingen, aan de andere kant het eigen vermogen en het vreemde vermogen.

 

 

De balans van een zzp’er

 


Ook zzp’ers zijn verplicht een balans op te stellen. De jaarrekening is voor hen niet verplicht. Het is aan te raden bij het opstarten van de activiteit meteen een openingsbalans te maken, waarop de bezittingen aan de activazijde staan, denk hier aan computers, bestelbusjes... Aan de passivazijde komt het eigen vermogen dat de zzp’er op zijn zakelijke rekening heeft gestort en de eventuele leningen die zijn aangegaan om de activa aan te schaffen. 

 

 

Wat wordt er bedoeld met een gebroken boekjaar?

 


Een onderneming kan afwijken van het kalenderjaar als dit gunstiger is. Dit moet echter wel vastgelegd worden. Mooncard legt het uit!

 

 

Waarom zou je jouw boekjaar laten afwijken van het kalenderjaar?

 


Ondernemingen kunnen verschillende redenen hebben om een afwijkend, of gebroken boekjaar in te stellen. De meest voorkomende reden is de seizoen gebondenheid van een activiteit. Een onderneming kan ervoor kiezen de boekhouding gelijk te laten lopen met de productiecyclus. Voor scholen en universiteiten is het bijvoorbeeld logisch het boekjaar gelijk te laten lopen met het schooljaar. 

 

 

De redenen voor een boekjaar dat langer of korter is dan een kalenderjaar

 


Een boekjaar mag langer of korter dan 12 maanden zijn. Het minimum is één dag en de maximumlengte is 24 maanden. Je mag de lengte van het boekjaar zo vaak veranderen als nodig is, er zit geen limiet aan. De duur van het boekjaar systematisch elk jaar veranderen wordt echter afgeraden. Er moet wel een reden voor zijn:

  • Het is het eerste of het laatste boekjaar van de onderneming
  • Er is een herstructurering van de vennootschap gaande
  • De afsluitdata binnen een groep moet worden geharmoniseerd


De begin- en einddata en boekjaar kunnen niet retroactief worden gewijzigd. 

 

 

De afsluiting van het boekjaar

 


Aan het eind van een boekjaar moet nauwkeurig worden nagegaan of alle gegevens compleet en correct zijn (facturen, banktransacties enz.). Vervolgens kan de jaarrekening opgemaakt worden. Deze bestaat uit de balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting of een jaarverslag (deze laatste is niet verplicht, een toelichting is voldoende). Voor een onderneming met werknemers is het ook verplicht om de jaaropgaven voor je personeel op te stellen. Voor de meeste rechtsvormen is het verplicht de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, dit geldt niet voor eenmanszaken. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de KvK. 

 

 

Maak je boekhouding makkelijk met Mooncard opplossingen:


Mooncard oplossingen helpen de boekhouding eenvoudiger te maken. Mooncard is geen boekhoudprogramma maar vereenvoudigt de boeking van uitgaven. Dit kan heel wat tijd schelen in de boekhouding. In het geval van een onderneming met werknemers, hoeft er niet meer te worden gejaagd op bonnetjes. Tijdwinst dus. Ook is er minder risico op vergeten posten of verloren facturen. Wilt u weten hoe Mooncard u kan helpen? Boek dan een demo!

 

Ook biedt Mooncard een schat van informatie over belastingen en boekhouden. Een paar voorbeelden:

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.