Bedrijfskosten

Startkapitaal: aandelenkapitaal nodig of niet?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Startkapitaal en aandelenkapitaal zijn belangrijke onderwerpen voor ondernemers die een bedrijf willen oprichten. Het startkapitaal is het geld dat nodig is om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Aandelenkapitaal daarentegen is het geld dat wordt opgehaald door het uitgeven van aandelen aan investeerders. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de werking van startkapitaal en aandelenkapitaal en hoe deze samenwerken om een bedrijf te financieren. Mooncard geeft u concrete voorbeelden die dit onderwerp duidelijker maken.

Opsomming

Wat is startkapitaal eigenlijk?

 

 

Startkapitaal is het geld dat de start van een onderneming financiert. Zo’n start-up krijgt met allerlei kosten te maken: voor de huur, de inventaris, het eventuele personeel en de eventuele voorraad. Bent u die startende ondernemer, dan moet u wellicht óók rekening houden met cashflow: betalen klanten vóórdat u leveranciers betaalt, of juist andersom? Voor al deze uitgaven is het dus belangrijk om voldoende liquiditeit te bezitten.

 

Er zijn verschillende manieren om aan zo’n startkapitaal te komen. U kunt uw eigen spaargeld aanspreken of de familie lief aankijken. Misschien kunt u uw hypotheek vergroten omdat uw huis overwaarde heeft. Als u investeerders vindt die geloven in uw product of dienst, kunt u ervoor kiezen om uw nieuwe bedrijf met aandelen te financieren.

 

 

Hoeveel startkapitaal is nodig?

 

 

Een eerste stap bij het opzetten van een bedrijf is het ondernemingsplan. Hierin beschrijft u de visie, missie, doelen, producten en diensten, marketingstrategieën en financiële verwachtingen van uw onderneming. Een belangrijk onderdeel van dat ondernemingsplan is marktonderzoek. Daarmee bepaalt de ondernemer of er voldoende vraag is naar het product of de dienst die het bedrijf gaat aanbieden. En op basis van de resultaten van het marktonderzoek kan u vervolgens vaststellen hoeveel startkapitaal nodig is om het bedrijf op te starten. 

 

 

Het startkapitaal moet kosten dekken

 

 

Bij de oprichting van een bedrijf zijn er altijd kosten voor onder meer huur, inventaris, personeel en voorraad. Bovendien dient de ondernemer ook met de cashflow rekening te houden. Klanten betalen immers vaak pas nadat de leveranciers betaald zijn, waardoor het belangrijk is om voldoende liquiditeit te hebben om deze kosten te dekken. Een bv kan in dit opzicht een voordeel bieden, omdat er meerdere aandeelhouders zijn die samen het startkapitaal kunnen opbrengen.

 

Hoveel startkapitaal nodig is, hangt af van een aantal factoren: de grootte en aard van het bedrijf, de branche waarin het bedrijf actief is en de gewenste groei van het bedrijf. Wie voor een bv kiest, heeft vaak een aanzienlijk startkapitaal nodig. Ook zijn er kosten verbonden aan het oprichten van de bv zelf, zoals notariskosten, inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel en kosten voor een accountant of boekhouder. Daarom is het raadzaam om een financieel adviseur te raadplegen en een realistische begroting op te stellen voor de start van een bv, zodat u weet wat u nodig kunt hebben aan startkapitaal.

 

 

Een bv heeft aandeelhouders

 

 

Er bestaan verschillende rechtsvormen voor bedrijven. Voorbeelden zijn de eenmanszaak, de VOF en de NV. De bv is de populairste rechtsvorm voor ondernemers die startkapitaal op willen halen. Een bv wordt vaak gekozen vanwege het feit dat eigenaren van een bv niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Dit maakt het risico voor de eigenaren veel lager.

 

Een belangrijk onderdeel van een bedrijf starten, en dan vooral een bv, is het aandelenkapitaal. Door middel van het verkopen van aandelen, kan een ondernemer startkapitaal verkrijgen. Aandeelhouders investeren hun geld in het bedrijf en krijgen hierdoor een deel van de winst of verlies van het bedrijf. 

 

Zoals eerder in dit artikel besproken, heeft elke aandeelhouder stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en zal profiteren van de winst of verliezen van het bedrijf in verhouding tot hun aandelenbezit. Dit biedt zowel voor de ondernemer als de aandeelhouder een aantrekkelijke manier om deel te nemen aan de groei van het bedrijf en het startkapitaal op te halen.

 

 

Wat is aandelenkapitaal?

 

 

Aandelenkapitaal is het startkapitaal dat in delen (aandelen) is ingelegd. Bij het oprichten van een bv wordt in de statuten vastgelegd hoeveel aandelen er worden uitgegeven en wat de waarde per aandeel is. Het totale aandelenkapitaal is het resultaat van het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd met de waarde per aandeel. Er is een minimale waarde voor een aandeel van €0,01. 

 

 

Voorbeeld van aandelenkapitaal

 

 

Maar hoe werkt dat nou, zo’n aandelenkapitaal? We kunnen dat het beste met een concreet voorbeeld illustreren. Kruip even in de huid van Jan, die het fictieve bedrijf Blue Energy Solutions wil oprichten. Jan berekent dat hij een startkapitaal van € 300.000 nodig heeft en dit niet zelf kan ophoesten. Daarom wil hij de oprichting financieren met aandelen en bedenkt hij de volgende constructie:

  • Aandeel 1: Jan, de oprichter en directeur, koopt 1 aandeel voor € 100.000 en wordt hierdoor de grootste aandeelhouder met 33,3% van de aandelen.
  • Aandeel 2: Jan zoekt een investeerder, Bob, die bereid is om € 100.000 te investeren in het bedrijf. Bob koopt hiermee 1 aandeel en wordt de tweede grootste aandeelhouder met 33,3% van de aandelen.
  • Aandeel 3: Jan zoekt een tweede investeerder, Sarah, die bereid is om € 100.000 te investeren in het bedrijf. Sarah koopt hiermee 1 aandeel en wordt de derde grootste aandeelhouder met 33,3% van de aandelen.

 

In dit voorbeeld hebben Jan, Bob en Sarah elk een aandeel van 33,3% in het bedrijf. Elk van hen heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders en zal profiteren van de winst of verliezen van het bedrijf in verhouding tot hun aandelenbezit.

 

 

Hoeveel aandelen moet ik uitgeven?

 

 

Sommige experts raden aan om een hoeveelheid aandelen uit te geven die makkelijk te delen is door verschillende getallen. Dat biedt flexibiliteit als er in de toekomst aandeelhouders bijkomen of weggaan. Zo wordt vaak het getal 120 genoemd, dat deelbaar is door de getallen 1 t/m 6. 12 aandelen is ook een mogelijkheid, maar dat bedrag kun je niet door 5 delen. 120 lijkt een groot aantal, maar onthoud dat een aandeel al vanaf € 0,01 waard kan zijn. Ook al zijn er in het begin maar drie aandeelhouders, dan is 120 nog steeds een bruikbaar aantal. Iedere aandeelhouder krijgt dan gewoon 40 aandelen.

 

 

Meer kapitaal door middel van meer aandelen 

 

 

Wanneer u na een tijdje ziet dat uw bedrijf groeipotentie heeft en u deze groei wilt stimuleren, kan een kapitaalinjectie nodig zijn. Eén van de manieren om een groter vermogen in de bv te krijgen, is door nieuwe aandelen uit tegeven. Dit noemen we ook wel een aandelenemissie. De nieuwe aandeelhouder investeert in de bv en krijgt als ruil aandelen hiervoor terug. Hoeveel aandelen de nieuwe aandeelhouder precies ontvangt, hangt af van de waarde van de aandelen en het bedrag dat hij in de onderneming investeert. 

 

 

Voorbeeld van aandelenemissie

 

 

Laten we het eerdere voorbeeld van de drie aandeelhouders weer pakken. Stel nu dat er een vierde aandeelhouder bij komt, genaamd Myrna. Zij investeert € 100.000 in het bedrijf en koopt hiermee 1 aandeel. Door de toevoeging van Myrna’s aandeel zullen de aandelen van Jan, Bob en Sarah verwaterd worden, omdat hun aandelen nu een kleiner percentage van het totale aandelenkapitaal vertegenwoordigen. In plaats van 33,3% zal het aandeel van elk van hen nu nog maar 25% zijn. 

 

Het nadeel van een aandelenemissie is dus dat de invloed van de oorspronkelijke aandeelhouders afneemt. In dit concrete voorbeeld van vier aandeelhouders kan het gebeuren dat bij een stemming er een twee-tegen-twee-situatie ontstaat. Deze zaken kunnen voor fricties zorgen. 

 

Aan de andere kant komt er meer geld beschikbaar voor het bedrijf om te investeren en groeien. De aanvankelijke aandelenverwatering kan dus na verloop van tijd plaatsmaken voor een waardegroei. 

 

 

De verkoop van aandelen in een bv

 

 

De verkoop van aandelen in een bv gebeurt via een notariële akte. Deze akte legt de overdracht van de aandelen vast en wordt ondertekend door de verkopende partij en de kopende partij. De notaris zorgt ervoor dat de akte juridisch correct is en dat de rechten van de aandeelhouders worden beschermd. Nadat de akte is ondertekend, moet u deze bij de Kamer van Koophandel inschrijven om de overdracht van de aandelen te registreren.

 

 

Mooncard: betaaloplossing aandeelhouders en medewerkers:

 

Eén van de zaken waar u als ondernemer grip op wilt hebben, is het kostenplaatje. De uitgaven die u in het begin doet, bepalen voor een groot deel het benodigde startkapitaal. Mooncard helpt u om controle te houden over uw bedrijfskosten. Met onze tankpassen en betaalkaarten bepaalt u zelf waar en wanneer uw medewerkers zakelijke uitgaven kunnen doen. Vervolgens scannen uw medewerkers het bonnetje of de factuur en krijgt u in uw persoonlijke dashboard meteen te zien wat er gekocht is. 

 

Tijd voor de belastingaangifte? Met één druk op de knop heeft u een overzicht van uw zakelijke uitgaven en de betaalde btw. Fijn voor uw boekhouder, maar ook voor de gemoedsrust van uw aandeelhouders. Meer weten? Vraag een gratis demo aan om te zien hoe Mooncard uw bv kan helpen. 

 

Lees verder:

Ontdek Mooncard
Optimaliseer het beheer van uw bedrijfskosten
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.