De beheerapplicatie om uw bedrijfsuitgaven te beheren

 • Geautomatiseerd beheer van onkostennota's
 • Gegenereerde boekingen
 • Geen voorschot op de kosten
 • Configureerbare kaarten

Een applicatie om al uw kaarten aan te sturen.

Kaartenbeheer

Opvolgen van de uitgaven

Boekhoudkundige integratie

60 paramétrages
Meer dan 60 realtime kaartinstellingen.

Alle Mooncard-kaarten (Corporate, Mobility en X) zijn volledig configureerbaar. Met meer dan 60 criteria implementeert u het uitgavenbeleid van uw bedrijf en past u het aan de behoeften van elke medewerker aan.
Bijvoorbeeld: soorten uitgaven, gebruiksdagen en -uren, soorten erkende handelaars, opnemen van cash, betalen via internet, internationaal en contactloos.
Het tijdelijke deactiveren of blokkeren van de Mooncard-kaarten gebeurt in real time en is gratis.

Temps réel
Alle uitgaven in real time in uw interface.

Alle uitgaven zijn in real time zichtbaar en zijn volledig (bedrag, btw, adres, bewijsstuk, enz.). Alle bankafschriften van de bedrijfsuitgaven zijn gratis online beschikbaar voor onbepaalde tijd. Deze zijn exporteerbaar in pdf- en CSV-formaat.
Het doorrekenen aan uw klanten gebeurt automatisch.

Boekhoudkundige integratie
Mooncard genereert uw aankoopboekingen.

Mooncard is de enige betaalkaart die automatisch boekingen kan genereren. Op basis van het rekeningstelsel en de boekhouding van uw bedrijf genereert Mooncard boekingen op maat. Ze kunnen vervolgens rechtstreeks geïmporteerd worden in alle boekhoudsoftware op de markt, ofwel via een spreadsheet-bestand, ofwel via een API-verbinding.

Een online beheerapplicatie om alles in real time te beheren.

Gebruikersbeheer.

Met de online applicatie kan u uw gebruikers in real time importeren, opvolgen en beheren. Elke gebruiker kan een specifiek toegangsniveau krijgen: gebruiker, manager, beheerder of boekhouder. De toegang tot de applicatie is gratis en volledig beveiligd.

Gezamenlijke export en beheer.

Alle uitgaven kunnen gratis en in verschillende formaten worden geëxporteerd. Het is mogelijk om met verschillende criteria te filteren zodat u een nauwkeurig overzicht krijgt van uw aankopen. Dankzij het gezamenlijk beheer van de uitgaven kan u ingrijpende wijzigingen aanbrengen in uw uitgaven.

Rekening en creditering.

De middelen worden bewaard bij onze partnerbank BNP Paribas Fortis. De rekening kan op drie manieren worden gecrediteerd:

 • SEPA-overschrijving met specifiek IBAN-nummer
 • Automatische of geprogrammeerde domiciliëring.
 • Snel opladen via de bankrekening.

Une application de gestion en ligne pour tout gérer en temps réel.

Gestion des utilisateurs.

L’application en ligne permet d’importer, suivre et gérer vos utilisateurs en temps réel. Chaque utilisateur peut se voir attribuer un niveau d’accès spécifique : utilisateur, manager, administrateur ou comptable. L’accès à l’application est gratuit et entièrement sécurisé.

Export & gestion groupés.

Toutes les dépenses sont exportables gratuitement et sous différents formats. Il est possible de filtrer avec plusieurs critères afin d’obtenir une vision précise de vos achats. La gestion groupée des dépenses permet la modification en masse de celles-ci.

Compte et alimentation

Les fonds sont conservés chez notre banque partenaire BNP Paribas Fortis. L’alimentation du compte peut se faire de trois manières :

 • Virement SEPA avec IBAN dédié.
 • Prélèvement automatique ou programmé.
 • Chargement express par CB.

Uw uitgaven altijd onder controle.

Goedkeuring van de uitgaven.

Naargelang de behoeften van uw bedrijf kan een workflow voor de validering van de uitgaven worden aangemaakt. Hij is volledig configureerbaar en biedt de manager, beheerder of boekhouder de mogelijkheid om te controleren of de uitgaven correct zijn voordat ze in de boekhouding worden opgenomen.

Bedrijfs- en analytische codes.

Elke uitgave kan worden getagd met een bedrijfscode en/of een analytische code. Met deze codes kan u de uitgaven per afdeling en soort opvolgen. De bedrijfscode kan ook worden gebruikt voor het doorrekenen aan de klanten.

Sms-waarschuwing en beveiliging.

Sms-waarschuwingen kunnen worden ingesteld op basis van uitgavenplafonds. De manager ontvangt waarschuwingen zodra een van deze plafonds wordt overschreden. Als het plafond wordt bereikt, weigert de kaart gewoon de betaling.

Des dépenses maitrisées à tout moment

Approbation des dépenses.

Selon les besoins de l’entreprise, un workflow de validation des dépenses peut être mis en place. Entièrement paramétrable, il permet au manager, administrateur ou comptable de vérifier l’exactitude des dépenses avant leur intégration comtpable.

Codes affaires et analytiques.

Chaque dépense peut être taguée avec un code affaire et/ou un code analytique. Ces codes vous permettront un suivi par département et typologie de dépense. Le code affaire peut également servir à effectuer de la refacturation client.

Alerte SMS & Sécurité.

Des alertes SMS sont paramétrables suivant des plafonds de dépense. Le manager reçoit des alertes dès lors que l’un de ces plafonds est dépassé. Si le plafond maximum est atteint, la carte rejette simplement le paiement.

De kracht van een gepersonaliseerde boekhouding.

Terugvordering van de btw.

Met Mooncard kan u de btw op uw professionele uitgaven veilig terugvorderen. Voor elke uitgave wordt de terugvorderbare btw berekend. Alle uitgaven die met een bewijsstuk zijn verricht, kan u te allen tijde bekijken of exporteren om de aangifte voor de btw-terugvordering te vergemakkelijken.

Ophalen van de bewijsstukken.

Bij elke uitgave wordt een sms verzonden naar de kaarthouder waarin gevraagd wordt een foto te nemen van het betaalbewijs. Er kunnen automatische herinneringen worden geprogrammeerd voor als u het mocht vergeten. Elk bewijsstuk wordt gearchiveerd met bewijskracht en is daardoor tegenstelbaar aan de fiscus en de URSSAF.

Toegang voor accountants.

Mooncard kopieert het rekeningstelsel en de boekhouding van uw bedrijf om boekingen op maat te genereren. Ze kunnen vervolgens rechtstreeks geïmporteerd worden in alle boekhoudsoftware op de markt, ofwel via een spreadsheet-bestand, ofwel via een API-verbinding.

La puissance de la comptabilité à votre service

Récupération de la TVA.

Mooncard permet de récupérer en toute sécurité la TVA des dépenses professionnelles. À chaque dépense, la part de TVA récupérable est calculée. À tout moment, il est possible de visualiser ou d’exporter l’ensemble des dépenses réalisées avec leurs justificatifs afin de faciliter la déclaration de récupération de TVA.

Remontée des justificatifs.

A chaque dépense, un SMS est envoyé au porteur de carte lui demandant de prendre en photo son justificatif de dépense. Des relances automatiques peuvent être programmées en cas d’oubli. L’archivage à valeure probante est appliqué sur chaque justificatif et les rend opposables au fisc et à l’URSSAF.

Accès expert comptable.

Mooncard vient copier le plan comptable et la comptabilisation de votre entreprise afin de générer des écritures comptables sur-mesure. Elles sont ensuite directement importables dans tous les logiciels de comptabilité présents sur le marché, soit via un fichier tableur soit via une connexion API.

Aanvullende functies voor alle toepassingen.

Invoeren van onkosten buiten de kaart.

Gebruikers die geen kaarten wensen te gebruiken, kunnen uitgaven registreren via de tool voor het invoeren van onkosten. De uitgaven en bewijsstukken worden mee geëxporteerd. Deze tool kost € 7,50 per maand. De tool is gratis beschikbaar voor gebruikers met een Corporate-, Mobility- of X-licentie

Kilometervergoedingen.

Met de tool voor het berekenen van de kilometervergoeding kan elke gebruiker zijn wagen en zijn verplaatsingen registreren. Het bedrag van de kilometervergoeding voor de gebruiker wordt berekend volgens de toepasselijke schaal.

Integratie van software en API.

Mooncard beschikt over connectoren voor de meeste software voor boekhouding, ERP of wagenparkbeheer. De Mooncard API is gratis en volledig toegankelijk voor ontwikkelaars.

Des fonctionnalités additionnelles pour tous les usages

Saisie de frais hors-carte.

Les utilisateurs ne souhaitant pas s’équiper de cartes peuvent enregistrer des dépenses via l’outil de saisie de frais. Les dépenses et les justificatifs font partie des exports. Cet outil est facturé 7,50€ par mois d’utilisation. L’outil est disponible gratuitement pour les utilisateurs disposant d’une licence Corporate , Mobility ou X.

Indemnités kilométriques.

L’outil de calcul des indemnités kilométriques permet à chaque utilisateur de renseigner son véhicule et ses déplacements. En fonction du barème applicable en vigueur, le montant des indemnités kilométriques lié à l’utilisateur sera calculé.

Intégration logiciel et API.

Mooncard dispose de connecteurs vers la plupart des logiciels de comptabilité, d’ERP ou de gestion de flottes du marché. L’API Mooncard est gratuite et 100% accessible aux développeurs.

Onze producten:

TANKKAART

Mooncard Mobility

De formule omvat :
 • Beheerapplicatie
 • Visa-betaalkaart
 • Alle tankstations, parkings, tolheffingen, reparaties
 • 10€ professionele uitgaven = 5 Miles op uw Flying Blue-rekening
BETAALKAART

Mooncard Corporate

De formule omvat :
 • Beheerapplicatie
 • Visa-betaalkaart
 • Alle fysieke en online handelaars
 • 10€ professionele uitgaven = 10 Miles op uw Flying Blue-rekening
 • 7 000 welkomstmiles
PREMIUMKAART

Mooncard X
 

De formule omvat :
 • Beheerapplicatie
 • Visa-betaalkaart
 • Alle fysieke en online handelaars
 • 10€ professionele uitgaven = 15 Miles op uw Flying Blue-rekening
 • 21 000 welkomstmiles
 • Conciërgedienst 7 dagen per week, 24 uur per dag

Meer informatie nodig?

Ons team staat van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 19.00 u. voor u klaar om u de Mooncard-oplossing voor te stellen en samen met u een offerte op maat te maken die aan de behoeften van uw bedrijf beantwoordt.

Contact met u opnemen