Boekhouding

Wat is de ROI en hoe kan ik het berekenen?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

ROI is de afkorting van de Engelse term Return on Investment, oftewel het rendement van een investering. Het is een berekening waarmee u kunt bekijken hoe efficiënt een investering is. De ROI wordt aangegeven in een percentage en geeft meer inzicht in de opbrengst van uw investering. Hoe u de ROI kunt berekenen en waarom het interessant is om te kennen, leest u hier.

Opsomming

Waarom is de ROI van belang voor mijn onderneming?

 

 

Investeerders en banken willen vaak weten wat de ROI, return on investment, is. Voordat ze geld aan u willen lenen of willen investeren in uw bedrijf, willen ze weten wat het rendement van die investering is. Het investeringsrendement berekenen heeft echter voor- en nadelen.

 

 

Het voordeel van het berekenen van de ROI

 

 

Door de ROI te berekenen krijg je direct inzicht in de opbrengst van investeringen. Levert een investering geld op, of leidt het tot verlies? Investeerders en banken willen geen geld investeren als ze zien dat dit niet genoeg oplevert. Wil je dus een lening aanvragen bij de bank, of investeerders aantrekken door middel van crowdfunding bijvoorbeeld, dan is een positieve ROI van belang.

 

 

Het nadeel van het berekenen van de ROI

 

 

Het berekenen van de ROI heeft echter ook nadelen. Het geeft namelijk een eenzijdig beeld van de investering. Er wordt geen rekening gehouden met risicofactoren, zoals de liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf. Investeerders zullen dan ook naar een complete financiële analyse vragen, waarin ook deze risicofactoren zijn opgenomen. Aan de hand van deze factoren kan er gekeken worden of een onderneming de investering daadwerkelijk kan terugbetalen.

 

Om te bepalen of een investering interessant is, moet er ook gekeken worden naar de terugverdientijd en de algemene financiële situatie van het bedrijf.

 

 

Hoe bereken ik de ROI?

 

 

Voordat je de ROI kunt berekenen met een formule moet je kijken naar de verschillende factoren die de ROI bepalen. Houd hierbij rekening met de volgende factoren:

 

 

Wat levert de investering op?

 

 

U wilt een investering doen om extra winst te maken, of om kosten te besparen. Om de ROI te kunnen berekenen moet u daarom een inschatting maken van hoeveel de investering u aan extra omzet gaat opleveren. Op welke kosten kunt u dankzij de investering gaan besparen? De eerste stap is dan ook een winstprognose.

 

 

Wat zijn de eenmalige, structurele en operationele kosten?

 

 

Om te kunnen investeren, moet u uitgaven doen. Wat zijn deze kosten? Misschien wilt u investeren in een nieuw bedrijfspand, of apparatuur. Dit zijn eenmalige kosten. Maar de investering kan ook betekenen dat u nieuwe medewerkers moet aannemen, of dat u extra moet uitgeven aan marketing. Dit zijn de structurele en operationele kosten. Kijk ook naar de rentekosten, als u een lening afsluit bij de bank om bijvoorbeeld uw werkkapitaal te verbeteren. Ook deze moeten worden meegenomen bij de berekening van de ROI. De tweede stap is een prognose van deze kosten.

 

Nadat je een prognose hebt gedaan van de winst en kosten van een investering, kun je de ROI gaan berekenen. Dit doet u met de volgende formule:

 

ROI = Verwachte opbrengst / Investeringskosten * 100%

 

 

Wanneer de uitkomst positief is, heeft u een positieve ROI, oftewel u maakt winst met de investering. Is de uitkomst negatief, dan leidt de investering tot verlies. Om te weten welke ROI binnen uw sector wordt verwacht door investeerders, kunt u gesprekken aangaan met andere bedrijven binnen de sector of een financieel adviseur inschakelen. 

 

 

Kijk ook naar de terugverdientijd

 

 

Naast de ROI (Return on Investment) is het ook belangrijk om te kijken naar de ROR (Rate of Return), oftewel de terugverdientijd. De terugverdientijd geeft aan in welke tijdsperiode de investering wordt terugverdiend. Het is voor een investeerder interessanter wanneer u kunt aantonen dat u de investering binnen 2 jaar kunt terugbetalen, dan wanneer u hier 4 jaar voor nodig hebt.

 

Het is ook interessant om aan te geven wat het break-even point is van de investering. Zo ziet de investeerder wanneer de investering wordt terugverdiend. Op dit punt maakt u geen winst, maar leidt u ook geen verlies. 

 

 

Belang van Sociale ROI 

 

 

Tegenwoordig wordt er niet alleen gekeken naar het rendement van een investering in termen van geld. De sociale ROI (SROI) is ook van steeds groter belang. Er kan bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in een milieuvriendelijke productiemethode, of het gebruik van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. Dit is niet alleen een ideologische investering, het is ook van grote marketingwaarde voor bedrijven. Investeerders en banken kunnen hier dan ook naar vragen wanneer u een lening of investering aanvraagt.

 

Ook investeringen op het gebied van sociale media marketing zijn van groot belang tegenwoordig. Het aantal likes, kliks en comments zijn niet altijd uit te drukken in geld, maar wel van grote waarde.

 

 

Zorg voor een gedetailleerde boekhouding

 

 

Wanneer u voor een lening naar de bank gaat, is het belangrijk om de boekhouding goed op orde te hebben. Als u een duidelijke financiële analyse kunt overleggen en met een positieve ROI kunt aantonen dat de investering een goed rendement heeft, zal de bank sneller zaken met u willen doen. Laat ook een onafhankelijke externe partij kijken naar de financiële analyse en de ROI, zo kunt u bij de investeerder aantonen dat de berekeningen zijn gecontroleerd.

 

Mooncard biedt een geïntegreerde oplossing voor het bijhouden van alle bedrijfskosten. Aan de hand hiervan kunt u een overzichtelijke financiële analyse opstellen en de ROI voor nieuwe investeringen berekenen. Ontdek wat de oplossing van Mooncard voor u kan betekenen door online een demo aan te vragen.

 

Voorkom problemen met de belastingdienst en houd al uw kostenposten bij en bewaar alle betaalbewijzen dankzij Mooncard.

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.