Boekhouding

Hoe maak ik een resultatenrekening?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

De resultatenrekening is een vast en belangrijk onderdeel van uw boekhouding. Het geeft u inzicht in de financiële prestaties van uw bedrijf over een bepaalde periode. Op de resultatenrekening ziet u of u winst of verlies maakt en op basis daarvan kunt u beslissingen nemen. In dit artikel leggen we u uit wat de resultatenrekening is, waarom uw bedrijf hem nodig heeft en hoe u de resultatenrekening opstelt. Ook maakt u kennis met een handige tool voor ambitieuze ondernemers: Mooncard.

Opsomming

Wat is een resultatenrekening?

 


Een resultatenrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf over een bepaalde periode, meestal een jaar. Het toont de winst of verlies van uw bedrijf en is daarmee een belangrijk hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijf ‘gezond’ is of niet. Dit overzicht maakt het mogelijk om verbeteringen aan te brengen en te werken aan een groeiend en winstgevend bedrijf. Het is belangrijk om regelmatig een resultatenrekening op te stellen om de financiële situatie van uw bedrijf goed in de gaten te houden.

 

 

Winst- en verliesrekening

 


De resultatenrekening stelt ondernemers zoals u in staat om het financiële resultaat van hun bedrijf over een bepaald jaar te bepalen. Wanneer het resultaat positief is, betekent dit dat het bedrijf winst maakt. Aan de andere kant, als het resultaat negatief is, betekent dit dat uw bedrijf verlies lijdt. Omdat de resultatenrekening zowel winst als verlies in kaart brengt, wordt het ook wel de winst- en verliesrekening genoemd.

 

 

Onderdeel van de jaarrekening

 


Een resultatenrekening is een document waarin de financiële prestaties van uw bedrijf worden weergegeven over een bepaalde periode, meestal een jaar. De resultatenrekening maakt samen met de balans deel uit van de jaarrekening en is verplicht bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Verschil tussen resultatenrekening en balans

 


De resultatenrekening geeft het financiële verloop van het bedrijf over een bepaalde periode weer, meestal een jaar. Hier staan bijvoorbeeld de inkomsten, kosten, en winst of verlies die het bedrijf heeft geboekt op een rijtje.

 

De balans daarentegen is een momentopname van de financiële situatie van het bedrijf op een specifiek moment, bijvoorbeeld op 1 januari. Hier vind je informatie over het eigen vermogen, de activa, en de schulden van het bedrijf. Het verschil tussen beide rapporten is dus of het gaat om een meting over een periode (resultatenrekening) of een meting op een specifiek moment (balans).

 

 

Waarom de resultatenrekening belangrijk is

 


Voor beginnende ondernemers is het belangrijk om te weten dat de resultatenrekening niet alleen nuttig is voor de Belastingdienst, maar ook voor andere partijen. Bijvoorbeeld wanneer u financiering of leasing aanvraagt, of als u bezig bent met het opstellen van een ondernemingsplan. In deze documenten wordt vaak gevraagd om inzicht te geven in de financiële prestaties van het bedrijf.

 

Een resultatenrekening laat zien hoeveel inkomsten een bedrijf heeft genoten en hoeveel kosten er zijn gemaakt. Het geeft een helder overzicht van de winst of het verlies van het bedrijf over deze periode. Het is daarom belangrijk dat de resultatenrekening nauwkeurig en up-to-date is.

 

 

Zo stelt u een resultatenrekening op

 


Een resultatenrekening opstellen is niet heel ingewikkeld. Wel is er veel informatie voor nodig; vooral als u van een heel jaar de cijfers nodig hebt. U volgt daarbij de volgende stappen.

 • Verzamel alle financiële informatie over de beoogde periode. Dit omvat facturen, bankafschriften, werknemerskosten, belastingen, kosten van grondstoffen en andere uitgaven.

 • Categoriseer de uitgaven in verschillende groepen, zoals personeelskosten, huur, verkoop- en marketingkosten, enzovoort.

 • Maak een lijst van de inkomsten, zoals omzet, opbrengsten van investeringen, enzovoort.

 • Bereken de nettowinst door de inkomsten te verminderen met de uitgaven.

 • Maak een overzicht van de resultaten in tabelvorm en voeg eventueel verklaringen of toelichtingen toe.

 

Een voorbeeld: stel u bent eigenaar van een bakkerij en u wilt de resultatenrekening voor het afgelopen jaar opstellen. U verzamelt alle facturen en bankafschriften en categoriseert de uitgaven in personeelskosten, huur, grondstoffen, etc. U berekent de omzet en vermindert deze met de uitgaven. Het resultaat geeft de nettowinst van de bakkerij over het afgelopen jaar weer. In de resultatenrekening wordt dit in een tabel weergegeven, waar u een overzicht heeft van de verschillende inkomsten de uitgaven en de nettowinst.

 

 

Kies uit twee modellen 

 


Een resultatenrekening is essentieel voor een helder overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. De Kamer van Koophandel hanteert hierbij twee belangrijke modellen: het functionele model en het categorale model.

 

Het functionele model deelt de uitgaven in op de rol in het bedrijfsproces. Met andere woorden: ze worden ingedeeld naar de functie die ze hebben.

 • Brutomarge
 • Verkoopkosten
 • Algemene beheerskosten

 

Aan de andere kant is er het categorale model, waarbij de kosten worden ingedeeld op basis van categorieën. 

 • Brutomarge
 • Lonen en salarissen
 • Sociale lasten
 • Afschrijvingen
 • Overige bedrijfskosten*

*Deze overige bedrijfskosten kunt u vervolgens weer verder uitsplitsen in kosten.

 

In de praktijk komt het vaak voor dat ondernemers onbewust voor een hybride aanpak kiezen, waarin ze aspecten uit beide modellen combineren. Maar dat is incorrect; u moet kiezen voor één van de modellen en niet alleen de meest gunstige elementen uit elk model pikken. Het samenvoegen van elementen uit beide modellen leidt vaak tot verwarring en debat.

 

 

Resultatenrekening: Excel of schrift?

 


Heeft u een eenmanszaak of vof en u wilt een resultatenrekening opstellen voor de inkomstenbelasting, dan heeft u de vrijheid om te beslissen hoe u dit aanpakt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van Microsoft Excel, maar het is vaak handiger om een boekhoudprogramma te gebruiken. Hoewel veel ondernemers de jaarrekening liever uitbesteden aan een boekhouder, is het ook mogelijk om de resultatenrekening zelf op te stellen. Het zou zelfs in een schrift kunnen, als u zou willen. In de praktijk is een Excel-sheet of boekhoudsoftware betrouwbaarder, omdat die fouten voorkomen.

 

 

Resultatenrekening: uitbesteden kan verplicht zijn

 


Zelf uw boekhouding doen kost tijd, en tijd is geld. Ook is er enige boekhoudkundige kennis voor nodig, zoals u hierboven zag. Gelukkig zijn er veel voorbeelden van resultatenrekeningen te vinden, net als YouTube-tutorials over boekhouden. Maar, zoals gezegd, dat kost tijd. Heeft u die tijd en bent u goed met cijfers, dan kunt u de resultatenrekening prima zelf opstellen

 

Heeft u hier weinig ervaring mee, ontbreekt het u aan tijd of is de hoeveelheid aan kosten- en opbrengstenposten gewoon heel groot, dan is het misschien beter om de boekhouding uit te besteden aan een accountant of boekhouder. Sterker nog, als u een bv heeft is het verplicht om de jaarrekening (en dus ook de resultatenrekening) door een accountant te laten opstellen. Hierdoor krijgt u een objectieve en betrouwbare verklaring van uw financiële situatie. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om hun financiële administratie compleet uit te besteden

 

 

Mooncard helpt uw resultatenrekening opstellen


Mooncard maakt het opstellen en bijhouden van uw resultatenrekening een stuk makkelijker, of u dat nou zelf doet of uitbesteedt. Met onze betaalkaarten en tankpassen doen uw medewerkers en u alle inkopen van uw bedrijf. Dankzij het real-time online dashboard kunt u deze zakelijke uitgaven op elk moment volgen en categoriseren. Hierdoor houdt u beter grip op uw kosten, wat het eenvoudiger maakt om deze kosten te verlagen. 

 

Onze kaarten beschikken over nog meer nuttige functies, zoals het contactloos betalen, het digitaal scannen van facturen en rekeningen, het terugvorderen van BTW en het zonder extra kosten betalen in het buitenland. U betaalt vaste kosten per maand en per medewerker en dankzij het overzicht is het eenvoudig om aangifte bij de de Belastingdienst te doen.

 

Benieuwd naar meer mogelijkheden? Vraag een gratis demo aan en ontdek hoe Mooncard u kan ondersteunen bij het zelf verzorgen van uw boekhouding. Onze vriendelijke medewerkers staan klaar om al uw vragen over het zelf verzorgen van uw boekhouding te beantwoorden.

 

Meer weten over boekhouden en hoe Mooncard daarbij kan helpen? Lees dan één van onze gerelateerde pagina’s:

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.