Boekhouding

Vaste activa: wat zijn het en welke waarde hebben ze?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Vaste activa spelen een belangrijke rol bij de financiële gezondheid van een bedrijf. Het is dan ook belangrijk om goed te begrijpen wat vaste activa zijn en hoe deze worden gewaardeerd. In dit artikel legt Mooncard u alles uit over vaste activa. Ook maakt u kennis met een handige oplossing voor uitgavenbeheer.

Opsomming

Wat zijn vaste activa?

 

 

Vaste activa zijn bezittingen die door een onderneming gebruikt worden om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Het zijn bezittingen die langer dan één jaar in gebruik zijn. Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, grond, machines, meubilair en voertuigen. Het zijn spullen die niet snel verkocht kunnen worden en die waardevol zijn voor de bedrijfsvoering.

 

Voor ondernemers als u is het belangrijk om de vaste activa goed te beheren en te beschermen. Ze maken een groot deel uit van het vermogen van uw bedrijf en zijn belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming. Tot dat goede beheer behoren taken als onderhoud, verzekeren en documenteren.

 

 

Soorten vaste activa

 

 

We kunnen vaste activa in drie categorieën indelen. Ten eerste zijn er de materiële vaste activa: tastbare activa zoals gebouwen, machines en apparatuur, meubilair en voertuigen. Ze zijn noodzakelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en hebben een waarde die over een langere periode blijft bestaan.

 

Maar er zijn ook immateriële vaste activa. Die zijn niet tastbaar, maar wel waardevol voor de bedrijfsvoering. Hieronder vallen bijvoorbeeld octrooien, merken, domeinnamen en software. De waarde van immateriële vaste activa is vaak niet eenvoudig te bepalen, maar ze zijn wel belangrijk voor de groei en ontwikkeling van een bedrijf.

 

En dan zijn er nog de financiële vaste activa: financiële instrumenten als aandelen, obligaties en beleggingen. Ze zijn minder tastbaar en hebben meestal een kortere looptijd dan materiële en immateriële vaste activa. In het algemeen worden deze gebruikt om inkomsten te genereren en het vermogen van het bedrijf te versterken.

 

 

Vaste activa op de balans

 

 

Vaste activa staan op de balans van uw bedrijf aan de linkerkant. De waarde van de vaste activa wordt in geld uitgedrukt, zodat beleggers en andere belanghebbenden een beeld krijgen van de financiële positie van uw bedrijf en de manier waarop u de activa inzet om winst te genereren. In het algemeen geldt: hoe hoger de waarde van de vaste activa op uw balans, des te beter de financiële gezondheid van uw onderneming is.

 

 

De waarde van vaste activa bepalen

 

 

De waardering van vaste activa is het proces waarbij u waarde van een actief bepaalt. Dit is belangrijk omdat de waarde van een actief bepaalt hoeveel het op dit moment waard is en hoeveel het waard zal zijn in de toekomst. Er zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden om de waarde van een vast actief te bepalen. Enkele van die methoden zijn de volgende.

 

 

Historischekostenmethode


 

 

Bij de historischekostenmethode wordt de waarde van een actief bepaald aan de hand van de kosten van aanschaf. Dit betekent dat de waarde van het actief niet verandert, totdat het actief wordt verkocht of vervangen.

 

 

Reëlewaardemethode

 

 

Bij de reëlewaardemethode bepaalt u de waarde van een actief aan de hand van de dagwaarde. Dit betekent dat de waarde van het actief verandert als de marktomstandigheden veranderen. Dat hoeft trouwens niet altijd een waardedaling te betekenen; gebouwen hebben de neiging om in verloop van tijd juist meer waard te worden.

 

 

Inkomstenbenadering

 

 

Bij de inkomstenbenadering wordt de waarde van een actief bepaald aan de hand van de verwachte toekomstige inkomsten die het actief zal opleveren. Dit is een veelgebruikte methode voor de waardering van vastgoed.

 

De vaste activa bepalen voor een groot deel de waarde van uw bedrijf. Sowieso is het belangrijk om het financiële plaatje van uw onderneming helemaal duidelijk te hebben. Een goede boekhouding helpt daarbij, maar ook wilt u de kosten in de hand houden. Bij dat laatste helpt Mooncard. Met onze handige oplossingen voor uitgavenbeheer optimaliseert u de winst. Geef onze tankpassen en betaalkaarten aan uw werknemers en hou precies in de gaten welke zakelijke inkopen worden gedaan. Indien nodig blokkeert u (tijdelijk) bepaalde categorieën of blokkeert u een kaart geheel. 

 

Met Mooncard ziet u altijd in real-time welke zakelijke uitgaven worden gedaan. Uw werknemers scannen de facturen of de bonnetjes en er wordt automatisch bijgehouden hoeveel btw u afdraagt. Handig voor die periodieke btw-aangifte! Meer weten over hoe het werkt? Boek een demo.

 

Lees ook eens onze andere artikelen over boekhouden met Mooncard:

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.