Boekhouding

Wat staat er in de creditkolom, de passivazijde, van een balans?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

De jaarlijkse balans die een onderneming op moet maken om de financiële situatie van de onderneming in kaart te zetten en te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zet de activa, de bezittingen, van de onderneming tegenover de passiva. De passiva bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen, de schulden. Omdat de bezittingen (activa) van een onderneming in evenwicht moeten zijn, moet de balans in evenwicht zijn, vandaar de naam. In dit artikel nemen de passiva van de balans onder de loep.

Opsomming

Wat valt er onder de passiva? 

 


De passiva zijn het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. Op de debetzijde van de balans staan alle bezittingen van de onderneming, aan de andere kant (doorgaans de rechterkolom) staat hoe die bezittingen zijn gefinancierd. Het is niet nodig gedetailleerd weer te geven welk deel van het eigen vermogen (EV) of welke lening precies voor welke bezitting heeft gediend, het gaat erom dat de som van de passiva overeenkomt met de som van de activa. 

 

 

Het Eigen Vermogen (EV) van de onderneming

 


Het eigen vermogen van een onderneming is het geld dat de eigenaar of eigenaren zelf in het bedrijf hebben gestoken. Het wordt gezien als een schuld die de onderneming heeft jegens de eigenaar. In werkelijkheid is het vaak het verschil tussen de bezittingen en het vreemde vermogen (schulden). Bij een eenmanszaak is het Eigen Vermogen precies kennen minder van belang dan bij vennootschappen, waarbij het van belang is te weten hoe hoog de schuld aan elke afzonderlijke eigenaar is. 

 

 

Het Vreemd Vermogen van de onderneming 

 


Het Vreemd Vermogen zijn de schulden aan derden. Op de balans maken we onderscheid tussen langlopende en kortlopende schulden en voorzieningen:

  • Kortlopende schulden zijn kredieten met een looptijd van minder dan één jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld de crediteuren, dit zijn de facturen die de onderneming ontvangen maar nog niet betaald heeft. Nog te betalen belastingen vallen hieronder, alsook een negatief saldo op de bank. 

  • Langlopende schulden zijn afgesloten leningen bij de bank, bij particulieren of andere kredietverstrekkers. Hieronder valt eveneens de hypotheek op het kantoorpand (indien van toepassing). 

  • Voorzieningen. Dit is een veelgebruikte post onder het vreemd vermogen. Voorzieningen kijken in de toekomst, naar schulden of verliezen die nu al te voorspellen zijn. Zo kan een onderneming op een gegeven moment weten hoeveel procent van hun productie defect zal zijn (en gerepareerd zal moeten worden) of dat er in de nabije toekomst een uitzonderlijk project is dat gefinancierd moet worden (implementatie van softwaresystemen, reorganisatie binnen de onderneming...)

 

 

Komt btw ook op de balans? 

 


Btw moet ook terug te vinden zijn op de balans. Maar hoe zet je deze in de twee kolommen? 

  • Onder passiva komt de btw die je aan je crediteuren betaalt. M.a.w., je zet de facturen inclusief btw op de balans onder kortlopend vreemd vermogen. De te betalen btw kan ook op de balans staan als kortlopende schuld, naast de factuur exclusief btw.
  • Onder activa zet je de btw die je betaalt over facturen en die je terug kunt vorderen van de belastingdienst. 


Als je een factuur betaalt aan een leverancier, komt het volledige bedrag aan de passivazijde van de balans (in één post: crediteuren). Op de activa kant vind je ook het volledige bedrag terug, het bedrag excl. btw komt bij bezittingen omdat je het gekochte materiaal nu bezit en de btw komt onder het kopje “vordering btw”. 

 

 

Hoe een boekhoudprogramma kan helpen bij het opmaken van de balans

 


Het opmaken van de balans gaat (bijna) vanzelf in een goed boekhoudprogramma. Mits je zelf de gegevens goed invoert natuurlijk. Zo wordt alles rondom de btw, het nog te betalen en het terug te vorderen, automatisch berekend. 

 


Maak je boekhouding makkelijk met Mooncard oplossingen:


Mooncard is geen boekhoudprogramma. Maar Mooncard kan boekhouden wel vereenvoudigen; uitgaven worden automatisch opgenomen, de btw wordt berekend. Wilt u zien wat er allemaal mogelijk is met Mooncard? Boek dan een demo!

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.