Boekhouding

Wat valt er precies onder de Activa op de balans?

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Elke grotere onderneming is verplicht elk jaar een balans te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De balans van een onderneming bevat alle financiële informatie van een onderneming op een bepaald moment, vaak 31 december. De balans bestaat uit twee kolommen, de activa en de passiva, ook wel de debet en de credit genoemd. De activa of debetzijde bevat de bezittingen van een onderneming. Maar wat valt precies onder bezittingen? Misschien wel meer dan je op het eerste gezicht denkt! Mooncard maakt een overzicht voor je. 

Opsomming

Hoe zet je de bezittingen, de activa, op de balans? 

 


Zoals hierboven al is vermeld, zijn de activa van een onderneming diens bezittingen: geld, zowel in de kas als op de bank, of materiële bezittingen, zoals bijvoorbeeld computers, meubilair, kantoorruimte als dit in eigendom is, enz. Op de activa-zijde van de balans komen dus de bezittingen, onderverdeeld in vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. De activa-zijde is doorgaans de linkerzijde, als er in kolommen wordt gewerkt (dit is meestal het geval, maar hoeft niet per sé) of het bovenste ‘vak’ als de activa en de passiva boven elkaar worden gezet.

 

 

De vaste activa van een onderneming 

 


De vaste activa van de onderneming zijn bezittingen die langer dan een jaar gebruikt kunnen worden en niet bedoeld zijn om door te verkopen (al dan niet na transformatie) en niet binnen een jaar vervangen hoeven worden. Je kunt deze vaste activa scheiden in materiële, immateriële en financiële vaste activa:

 • Materieel: de bezittingen die je aan kunt raken. Voorbeelden hiervan zijn de gekochte kantoorruimte, de machines, de computers en het meubilair. 
 • Immaterieel: bezittingen die je niet kunt aanraken, maar die de onderneming wel bezit. Een voorbeeld hiervan zijn octrooien

 

 

De vlottende activa en liquide middelen van een onderneming

 


De vlottende activa zijn, in tegenstelling tot vaste activa, bezittingen voor de korte termijn, deze worden binnen het jaar opgebruikt. Veel liquide middelen vallen ook onder vlottende activa. Onder vlottende activa vallen bijvoorbeeld:

 • Voorraad: de producten die nodig zijn om het eindproduct van de onderneming te maken, ook nog niet verkochte eindproducten vallen onder de categorie voorraad.
 • Debiteuren: dit zijn meestal nog openstaande facturen waarvan verwacht wordt dat deze snel betaald worden.
 • Geld dat op de bankrekening staat of in kas is.

 

 

De passiva-zijde van de balans

 


De passiva staan tegenover de activa op de balans, op de creditzijde. De passiva zijn onder te verdelen in eigen vermogen en vreemd vermogen, deze laatste is weer onder te verdelen in kortlopend en langlopend. Het geeft weer met welke middelen is betaald voor alle bezittingen op de activa zijde. 

 

 

Btw op de balans: activa en passiva

 


Voor alles dat gekocht is (activa!), bestaat een factuur die betaald moet worden. Bij de prijs in zit btw, die de onderneming betaalt en terug kan vorderen van de belastingdienst. De facturen komen de passiva-zijde van de balans (credit), zo ook de te betalen btw. Maar die kan teruggevorderd worden, deze vordering komt bij de activa onder het kopje “te vorderen btw”.

 

 

De grootboekrekeningen die op de balans komen

 


In een boekhouding worden alle transacties in grootboekrekeningen opgenomen. Deze rekeningen hebben een classificatie van 4 cijfers, zie ook ons artikel over het rekeningschema. De posten die beginnen met 0 t/m 3 komen op de balans:

 1. Vaste activa en passiva
 2. Vlottende activa en passiva
 3. Tussenrekeningen
 4. Voorraadrekeningen

 


Maak je boekhouding makkelijk met Mooncard oplossingen:


Mooncard oplossingen geven je een helpende hand bij de boekhouding. Het zijn weliswaar geen boekhoudprogramma’s, maar ze maken het wel eenvoudiger voor u om uw boekhouding bij te houden, door uitgaven er automatisch in op te nemen, en de gefotografeerde bonnetjes of facturen er automatisch aan te koppelen en te bewaren. Dat is namelijk nodig bij een belastingcontrole! 


Wilt u zien wat er allemaal mogelijk is met Mooncard? Boek dan een demo!

Ontdek Mooncard
Een oplossing die integreert met uw boekhoudsoftware
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.