Bedrijfskosten

De kosten van het oprichten van een onderneming

Lucie Goffin

Lucie Goffin

Account manager

Bijgewerkt op

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Een bedrijf starten is niet geheel gratis. Echter, afhankelijk van de rechtsvorm, en natuurlijk van de investeringen die noodzakelijk zijn, hoeft dit echt niet duur te zijn. Bovendien heb je als (startende) onderneming recht op aftrek van de belasting. Er zijn verschillende rechtsvormen, hoe kun je nu weten welke het gunstigst is voor jouw onderneming? Mooncard zet het op een rijtje. In een aantal gevallen zul je financiering van derden moeten zoeken. Tips!

Opsomming

Een eigen onderneming starten, waar moet je beginnen ?

 

 

Als je je eigen onderneming wilt starten en dit goed wilt aanpakken, begin je met het opstellen van een ondernemingsplan. Hierin omschrijf je duidelijk wat je onderneming gaat doen, waarom en voor wie (je doelgroep, de markt, die je idealiter ook goed onderzoekt). In je ondernemingsplan neem je ook je marketingplan op, je onderneming moet natuurlijk bekendheid hebben, op de schaal die jij voor ogen hebt, om klanten te krijgen. Verder is het financiële plan van groot belang in je ondernemingsplan. 

 

 

Wat moet er in het financiële plan worden opgenomen als je een onderneming start ?

 

 

Je financiële plan bevat je verdienmodel, wat zal er binnenkomen, en meerdere begrotingen, waarin je vindt wat eruit gaat. Inkomsten en uitgaven dus. De begrotingen die in je ondernemingsplan worden opgenomen zijn de investerings-, de financierings-, de exploitatie-, de liquiditeits- en de persoonlijke begroting. De investeringsbegroting bevat buiten de voorraad en de benodigde machines of inventaris de opstartkosten, daar gaan we in dit artikel dieper op in.

 

 

Hoe kom je aan het geld voor je eigen bedrijf

 

 

Zoals we hierna zullen zien, hoeft het opstarten van een eigen onderneming niets of bijna niets te kosten. Als je echter machines nodig hebt, zoals een naaimachine voor je eigen kledingatelier of grotere machines voor je eigen garage, zit je al snel aan kosten. Die staan allemaal op de investeringsbegroting. 

 

Een deel van die investeringen zal uit eigen middelen moeten komen, het restbedrag komt doorgaans van de bank die je een krediet verleent of van investeerders. Het deel van eigen inbreng wordt gezegd 20 à 40% van het gehele bedrag te zijn, en minstens 10%. Deze eigen inbreng geeft vertrouwen aan de derden die in jouw onderneming investeren. Een grotere eigen inbreng geeft meer vertrouwen, want als je zelf geen geld in je eigen onderneming wilt steken (dit wordt gezien als ‘durft te steken’), waarom zou de bank of investeerder dit wel doen?  

 

 

Er zijn negen rechtsvormen om uit te kiezen

 

 

Verder is de rechtsvorm van de toekomstige onderneming van belang, afhankelijk van de rechtsvorm zijn er opstartkosten bij de notaris, aftrekposten van de belasting... De rechtsvorm bepaalt ook de aansprakelijkheid die je hebt als ondernemer als het onverhoopt mis mocht gaan. De rechtsvorm bepaalt ook het regime van de belasting: inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Je geeft die rechtsvorm aan als je je onderneming inschrijft in het handelsregister. Het is dus van groot belang dat je de juiste rechtsvorm kiest. We zetten kort alle rechtsvormen op een rij, er zijn er negen, en bij de meest gebruikten geven we wat details over kosten en belastingaftrek. 

 

 

Kosten en belastingvoordelen van de eenmanszaak

 

 

Veel starters kiezen voor deze rechtsvorm waarbij 1 persoon de eigenaar is. Er wordt in deze rechtsvorm, op financieel gebied aansprakelijk bent voor wat je onderneming doet, uitgeeft en verdient. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen privé en zakelijk, wat vooral wil zeggen dat je privévermogen (geld, vastgoed en andere bezittingen) kan worden aangesproken indien nodig.

Het oprichten van een eenmanszaak kost eenmalig € 51,95 voor de inschrijving in het handelsregister. Je bent dan ondernemer voor de inkomstenbelasting. De oprichtingskosten mag je in het eerste jaar van je inkomstenbelasting aftrekken. De oprichting van deze onderneming kost dus eigenlijk niets. Van die belasting kun je ook de zelfstandigenaftrek aftrekken. Dat is n 2022 € 6.310. Tot 2036 gaat dit bedrag jaarlijks een stukje omlaag om in dat jaar uit te komen op € 3.240.

In de eerste vijf jaar van het bestaan van je eenmanszaak mag je drie keer de startersaftrek van je inkomstenbelasting aftrekken. De startersaftrek staat nu en de komende jaren om € 2.123. Voor deze twee aftrekposten geldt een urencriterium, je moet minstens 1.225 uren in je onderneming gewerkt hebben per kalenderjaar.

 

 

Kosten van andere ondernemingen met inkomstenbelasting

 

 

Een Vennootschap onder Firma heeft dezelfde kenmerken als de Eenmanszaak, het verschil is dat er meerdere vennoten zijn. Deze vennoten zijn privé aansprakelijk. Bij inschrijving in de KvK betaal je eenmalig € 51,95. Een vennootschapscontract is niet verplicht, maar wel aangeraden. In zo’n contract maak je afspraken over aansprakelijkheid, financiële risico’s en de continuïteit van het bedrijf. Het contract wordt afgeslotenbij de notaris en kost gemiddeld tussen de € 200 en € 400. 

 

 

De kosten van het oprichten van een Besloten Vennootschap (BV)

 

 

Je kunt een bv oprichten in plaats van een Eenmanszaak als de (verwachte) winst van je onderneming hoger is dan € 150.000. Bij deze rechtsvorm ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor bijv. eventuele schulden (met uitzondering van schulden door slecht bestuur). De besloten vennootschap zit niet in het regime van inkomstenbelasting maar van vennootschapsbelasting, dat een lager tarief heeft. Echter, door de aftrek van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-vrijstelling, is een bv oprichten belastingtechnisch gesproken aantrekkelijker vanaf zo’n € 150.000 winst (niet omzet!). 

 

Voor het oprichten van een bv betaal je de gebruikelijke (aftrekbare) som van € 51,95 voor de inschrijving bij de KvK maar ook de kosten van het opstellen van een contract bij de notaris. Afhankelijk van de door jou gekozen notaris en de complexiteit van jouw contract en jouw wensen hiervoor, moet je rekenen op € 300 tot € 1000 voor het contract. 

 

Sinds 1 oktober 2012 is voor het oprichten van een bv geen verplicht startkapitaal van 18.000 euro meer nodig. (Dit wordt ook wel de flexbv genoemd.)

 

 

De Naamloze Vennootschap (NV)

 

 

De naamloze vennootschap heeft wel een verplicht startkapitaal, namelijk een minimum van € 45.000. Verder heeft de nv grote overeenkomsten met de bv maar ook een groot verschil: hoewel in beide rechtsvormen het kapitaal verdeeld is in aandelen, zijn deze in een bv niet vrij overdraagbaar/verhandelbaar en in een nv wel. Een naamloze vennootschap betaalt net als de bv vennootschapsbelasting.

 

 

Andere bestaande rechtsvormen

 

 

Andere rechtsvormen in Nederland zijn de Coöperatie (hiervoor moet je een contract opstellen bij de notaris), een Commanditaire Vennootschap (cv), een Maatschap (geen beginkapitaal, geen contract bij de notaris), een stichting (niet gericht op winst maken, eventuele winst gaat naar het maatschappelijke doel van de stichting) of een vereniging (minimaal 2 personen, over eventuele winst wordt vennootschapsbelasting betaald). 

 

 

Wat is de mkb-vrijstelling en wie heeft er recht op ?

 

 

De mkb-vrijstelling is zoals de naam aangeeft een aftrekpost op de winst. Deze regeling uit de Wet inkomstenbelasting uit 2001 is een aftrekpost voor ondernemers die winst uit de onderneming genieten, als tegengewicht tegen de verlaagde vennootschapsbelasting. De mkb-vrijstelling houdt in dat 14% van de winst uit een onderneming, na het verminderen van de ondernemersaftrek, wordt vrijgesteld van belasting. Alhoewel mkb midden- en kleinbedrijf betekent, is de vrijstelling niet alleen voor midden- en kleine bedrijven. 

 

 

Inschrijven in het UBO-register

 

 

Het UBO-register is een verplicht register in de Europese Unie. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners ofwel Uiteindelijke Begunstigden. Inschrijving in dit register brengt geen kosten met zich mee. Opgelet, doe het wel, want het niet inschrijven kan boetes opleveren tot maximaal € 20.750.

 

 

Welke kosten kun je aftrekken van de belasting ?

 

 

Na de oprichtingskosten, kunnen zakelijke kosten over het algemeen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer lezen over kosten die je van de belasting af mag trekken? Zakelijke kosten, of bedrijfskosten, zijn kosten die onderneming maakt om omzet te verkrijgen. De inschrijving in het handelsregister zijn zakelijke kosten. De huur van een kantoor of bedrijfsruimte ook. 

 

Wanneer je een eigen onderneming opricht, maak je vaak al kosten voordat je je uiteindelijk in het handelsregister inschrijft. De kosten die zijn gemaakt met het doel de onderneming tot stand te brengen worden ook gezien als bedrijfskosten en kunnen van de belasting worden afgetrokken. 

 

Het is belangrijk te noteren dat u bewijzen, facturen, van alle bedrijfskosten, van een kopje koffie tot de nieuwe bestelbus, verplicht 7 jaar moet bewaren. Voor onroerende zaken is dit 10 jaar. De belastingdienst kan controles uitvoeren, en als de bewijzen er niet (meer) zijn kun je boetes krijgen. 

 

We raden je ook aan je te verdiepen in de btw-opgave van ondernemingen, hier bijvoorbeeld.

 

 

Optimaliseer je uitgavepatroon met Mooncard 

 

Als het gaat om kosten aftrekken van de belasting van om al deze kosten nauwkeurig bij te houden, zit je goed bij Mooncard. Met simpele foto’s weet je zeker dat de bewijzen bewaard, en eenvoudig teruggevonden, worden.  Meer weten? Boek dan een demo!

 

Hier kun je bijvoorbeeld meer informatie vinden over:

Ontdek Mooncard
Optimaliseer het beheer van uw bedrijfskosten
Lucie Goffin

Lucie Goffin

Lucie Goffin is accountmanager bij Mooncard. Ze heeft eerder gewerkt voor Getty Images en Izipizi. Ze heeft gedegen ervaring in business development, ondernemerschap en bedrijfsbeheer. In haar huidige functie ondersteunt ze Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven bij het gebruik van Mooncard.