Uw kaarten zijn in alle omstandigheden verzekerd bij Allianz

Met onze partners Allianz en Gras Savoye heeft u recht op onze verzekeringen voor uw beroepsuitgaven.

Verzekeringen inbegrepen bij onze kaarten

 • Flying

  Reisverzekering

  Verzekering van uzelf en uw apparatuur.

 • Full Brightness

  Dagelijkse verzekeringen

  Verzekering van uw aankopen, vertragingen in het vervoer en tegen fraude.

 • document info

  Juridische bijstand

  Rechtsbijstand voor aankopen of de onderneming.

FlyingBlue2

Allianz: een partner die u verzekert

Om u de beste veiligheid te bieden, kozen wij voor Allianz als partner, specialist in de begeleiding van professionals.
Sinds 2017 begeleidt Allianz France Mooncard via de verzekeringsagent Gras Savoye. De verzekeringen bieden de houders van Mooncard-kaarten, zowel op reis als in het dagelijks leven, garanties voor dekkingen, bijstand en rechtsbijstand.

Mooncard Corporate & optie Premium
Rechtsbijstand aankopen Minnelijke en/of gerechtelijke tussenkomst in geval van geschillen die voortvloeien uit aankopen met de Mooncard voor de onderneming
Rechtsbijstand onderneming Minnelijke en/of gerechtelijke tussenkomst ten gunste van de onderneming en tegen de werknemer die zich schuldig gemaakt mocht hebben aan frauduleus gebruik van de Mooncard
Verzekering frauduleus gebruik Tot € 3.000
Optie Premium
Nomadegarantie Tot € 500/schadegeval/jaar/kaarthouder, termijn van 2 werkdagen
Tot € 1.000/jaar, termijn van 5 werkdagen
Verlenging fabrieksgarantie (4) Tot € 2.000/jaar, termijn van 10 werkdagen
Garantie transportvertraging (trein of vliegtuig) (5) € 200/per vertraging, termijn van 10 werkdagen
Mooncard Corporate & optie Premium
Medische repatriëring
Vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname / overlijden van een familielid
Vergoeding en/of voorschot van medische kosten en ziekenhuisopname in het buitenland Tot € 150.000
Diefstal/verlies van de kaart van de verzekerde Informatie en hulp bij administratieve formaliteiten, voorschot van € 3.000 als de kaart niet binnen 48 uur wordt teruggevonden.
Verlies / diefstal van reisdocumenten Hulp bij de formaliteiten
Bijstand bij overlijden Repatriëring van het lichaam en een begeleider
Verzending van medicatie, lenzen, gehoorprothesen Vergoeding van kosten voor opsporing, verpakkings- en verzendkosten
Mooncard Corporate & optie Premium
Vergoeding bij overlijden / invaliditeit Tot € 350.000
Verzekering vertraging / verlies / diefstal / beschadiging van bagage Vanaf 4 uur vertraging tot € 1.900 per vertraging Tot € 250 per waardevol voorwerp bij diefstal
Wijzigings-/annuleringsverzekering Vergoeding tot € 5.000 in geval van gedekte gezondheidsaantasting
Verzekering reisonderbreking (1) Tot € 5.000
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in het buitenland (2) Tot € 1.500.000
Verzekering autoverhuur (3) 100% binnen de grenzen van het eigen risico of het niet-terugbetaalbare eigen risico
Verzekering bij juridische vervolging in het buitenland Tot € 8 000 voorschot en/of vergoeding van de strafrechtelijke borgtocht en/of erelonen van advocaten

(1) In geval van:
Gedekte gezondheidsaantasting.
Overlijden van een naaste.
Belangrijke materiële schade.
Beroepsreden (mutatie, ontslag, schrapping of wijziging betaald verlof door werkgever).

(2) Per gebeurtenis voor de gevolgen van materiële schade of lichamelijke letsel veroorzaakt aan derden.

(3) Dekking :
Het totale bedrag van de herstelling of de reparatie van het huurvoertuig in geval van materiële schade met of zonder geïdentificeerde, al dan niet aansprakelijke derde. Diefstal van het huurvoertuig, onder voorbehoud van aangifte bij de bevoegde autoriteiten.
Uitsluitend in geval van materiële schade nemen wij de facturatie van de stallingskosten voor onze rekening binnen de limiet van de dagelijkse huurprijs vermenigvuldigd met het aantal stallingsdagen dat nodig is voor de reparatie van het voertuig, zonder de in het oorspronkelijke contract voorziene looptijd van de huur te kunnen overschrijden.

(4) Garantieverlenging van + 24 maanden op hardware met een waarde > € 75.

(5) Maximum € 2.000/jaar bij vertraging > 4 uur (> 6 uur in geval van charter) of > 1 uur bij openbaar vervoer waardoor u uw vlucht of trein niet kunt nemen.

De verzekerde moet elk schadegeval melden dat aanleiding kan geven tot de werking van de in dit contract voorziene garanties, uiterlijk binnen 15 dagen na de datum waarop de verzekerde er kennis van heeft gekregen. Niet-naleving van deze termijn leidt tot het verlies van recht op dekking voor het betrokken schadegeval indien de verzekeraar het bewijs levert van een nadeel, behoudens toeval of overmacht.

De verzekerde moet zijn schadegeval aangeven bij Gras Savoye:
Per e-mail naar servicemooncard@grassavoye.com
Telefonisch via het nummer +33 (0)972 722 279 van 8.30 tot 18.00 uur van maandag t/m vrijdag (uitgezonderd wettelijke feestdagen en/of vrije dagen).
Per brief naar GRAS SAVOYE – Mooncard – 2 rue de Gourville – 45911 ORLEANS CEDEX 9 - FRANKRIJK.

De door de verzekerde te overleggen originele of voor eensluidend verklaarde bewijsstukken:
Het bewijs van de hoedanigheid van verzekerde van de persoon die getroffen werd op het ogenblik van het schadegeval.
Het bewijs van betaling met de Mooncard van de gedekte prestaties.
De originele documenten die de gedekte prestaties weergeven: vervoerbewijzen (vliegtuigticket, e-ticket voor vliegtuig, treinticket...) en huurcontract (voertuig, verblijf of huisvesting...).

Bankgegevens Naast de documenten die moeten worden verstrekt voor alle garanties, kan Gras Savoye, afhankelijk van de omstandigheden van het schadegeval, om aanvullende stukken vragen om de gegrondheid van de vordering tot schadevergoeding te beoordelen.

Onze betaalkaarten voor professionele uitgaven

Mobility
car

Mooncard Mobility

Om de uitgaven van al uw voertuigen te betalen, te beheren en op te volgen. Mooncard wordt aanvaard in 100% van de benzinestations, tolwegen, parkeerplaatsen, oplaadpalen, enz. Kies de dichtstbijzijnde of goedkoopste merken.
FlyingBlue
Uw uitgaven genereren Flying Blue miles.
€ 1 besteed = 1 Mile
Corporate
credit card

Mooncard Corporate

Om alle uitgaven van uw medewerkers voor het bedrijf te betalen, te beheren en op te volgen. Uitgaven kunnen online, in de winkel, terugkerend of eenmalig zijn, Mooncard wordt aanvaard door 100% van de leveranciers.
FlyingBlue
Uw uitgaven genereren Flying Blue miles.
€ 1 besteed = 1 Mile
Premium
star shape

Mooncard Premium

Bovenop de Mooncard-diensten om uw zakelijke uitgaven te betalen en te beheren, verrijkt u uw gebruikservaring met Premium-diensten (conciërge, maximaal aantal afgelegde kilometers, premium verzekering, ...).
FlyingBlue
Uw uitgaven genereren Flying Blue miles.
€ 1 besteed = 1,5 Miles
SEC - Contact Background-min
photo-1525182008055-f88b95ff7980

Meer informatie nodig?

Ons team is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9 tot 19 uur om u de Mooncard-oplossing uiteen te zetten en samen met u een offerte op maat uit te werken die beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf.